Aktivitete në Elbasan

  • Shërbesa: të dielën në orën 10.00
  • Shkolla e së dielës për fëmijët organizohet gjatë shërbesës

  • Kurse muzike: të dielën në orën 12.00

  • Kurse gjuhe (anglisht): të dielën në orën 12.00
Advertisements