Aktivitete në Pogradec

  • Shërbesa: të dielën në orën 18.00 (gjatë orarit te verës) dhe në orën 15.00 (gjatë orarit te dimrit)
  • Shkolla e së dielës për fëmijët organizohet gjatë shërbesës

  • Takim lutjesh: të shtunën në orën 18.00

  • Takim grash: javën e dytë dhe të katërt të muajt në orën 18.00

  • Takim burrash: javën e dytë dhe të katërt të muajt në orën 20.00

  • Takim të rinjsh: javën e dytë dhe të katërt të muajt në orën 18.00

  • Kurse muzike: të shtunën në orën 14.00; të dielën në orën 14.00

  • Kurse gjuhe (anglisht): të shtunën në orën 16.00; të dielën në orën 16.00
Advertisements