Tiranë

Kisha e Bashkuar Metodiste Rr. Beqir Luga 44, Tiranë - Shqipëri
Kisha e Bashkuar Metodiste
Rr. Beqir Luga 44
Tiranë – Shqipëri                                                              E-Mail: umcalbania@gmail.com                                    Tel: + 355 69 40 67 621
Advertisements